Thông tin truyện

Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.5 /10 từ 24 lượt
Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất phản khoa học.

Thần thạch trên trời rơi xuống, trăm quốc tương tranh.

Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật.

Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn biển.

Tiểu bạch kiểm cô cho là, một câu "Hoành thương thúc ngựa", một giây sau mũ giáp phụ thân, trường thương trong tay, một người thành quân, thiên quân vạn mã khả năng gϊếŧ thất tiến thất xuất!

_Thất tiến thất xuất: Dựa thuyết con trai Lưu Bị bị quân Tào bao vây, tướng lĩnh Triệu Vân vì cứu ấu chủ Lưu Thiền bảy lần vào vòng vây quân Tào bảy lần gϊếŧ ra.

Quỷ lao bệnh trong mắt cô, miệng niệm "Tinh la kỳ bố"*, Trời xanh như lọng tròn, đất đai tựa cuộc cờ, bài binh bố trận, hạ bút thành văn!

_Tinh la kỳ bố: Bày ra như sao giăng rợp trời, những quân cờ trên bàn cờ, hình dung số lượng nhiều phân bố rộng.

Đây cmn đâu thể tính phản khoa học!

Rõ ràng là ván quan tài khoa học bị thần học đóng đinh!

Mà cô --

"Chủ công, Bắc Quận đại hạn, hay ngài khóc một lúc?"

Thẩm Đường: "..."

"Chủ công, Nam Châu lũ lụt, hay ngài cười cười nhiều cho vơi?"

Thẩm Đường: "..."

- - -- -- --

Nhìn mười bát cơm to bị cô chén còn sạch bóng hơn bản mặt và một đám thôn dân cả ngày gây chuyện thị phi gào khóc đòi ăn không có ý tốt, thôn trưởng Thẩm Đường mang linh hồn họa sĩ nghi là thùng cơm chuyển thế buộc phải từ bỏ bút vẽ yêu dấu bị ép nhận lời dấn thân lên con đường chư hầu.

Truyện đang hot

Ngày
Tháng
All time